Aktiviteter / Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamling 2019

Vi indkalder hermed til generalforsamling 2018 d. 28. januar kl. 19.00 i vores hal.
Adresse: Hørslevvej 10, 8464 Galten

Vi har ikke nogen på valg i år da vi mangler nye bestyrelsesmedlemmer.
Vi mangler i år 4 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter og en revisor. Er der nogen, som ønsker at stille op enten som bestyrelsesmedlem eller suppleant, hvilket vi håber der er nogen der vil, så vi kan forsætte vores arbejde for regionen. Skal disse forslag være sekretæren i hænderne senest d. 14/1-2018 eller mød op på dagen. Er der nogen, som har punkter de ønsker tilført til dagsordenen bedes disse være sekretæren i hænde senest d. 14/1-2018. sekretærens mail er: HW-S-001@mil.dk
 
VI håber at se jer til en hyggelig aften!! 
 
Regionens konto i Sydbank, reg. nr.: 7116, konto nr.: 0001120879